• Uppdaterad

1. KlickaMer som du hittar längst nere till höger på mobilskärmen

2. KlickaFrånvaro

3. Under Frånvaro visas

  • A: Rapporterad frånvaro visas som kort. 
  • B: Klicka på Ellipsen för att Rapportera frånvaro. Klicka sedan på knappen Rapportera frånvaro

mceclip0.png

4. Hantera frånvaro

  • A: Markera detta alternativ om ditt barn ska vara frånvarande en Hel dag eller flera dagar.
  • B: Markera detta alternativ om ditt barn ska vara frånvarande en Del av en dag.
  • C: Ange start och sluttider
  • D: KlickaRapportera

mceclip1.png

 

Var denna artikel till hjälp?